about

alinevera // 27 jaar // Academie Minerva Groningen 2015
photography / video / installation art / text / digital art

Het spanningsveld tussen beweging en stilte, tussen het concrete en het vormeloze is waar ik mij bevind. Het medium ligt niet vast. Film, fotografie, tekst, ze wisselen elkaar af of werken samen. Mijn artistieke zoektocht laat zich duiden als: het grip proberen te krijgen, het houvast zoeken in de oneindige flux van mijn bestaan. Keer op keer merk ik dat het onmogelijk is en tegelijkertijd noodzakelijk en essentieel. Wanneer ik de tijd probeer stil te zetten, het moment probeer te vangen, blijkt alles slechts te bestaan uit kleur, vorm en licht.

Caught in the eternal flux of existence, I try to find and keep grip. Time after time I have discovered this to be impossible and yet also essential and indispensable. When I try to pause time itself, all that remains is light and colour.

EXPO
– Galerie Noord, Aanwas#1, jan-feb ’16
– K38, Expositie XS, apr ’16
– Galerie Noord, Tussen droom en werkelijkheid, jul-aug ’16
– Kunst in de Blob, okt-dec ’16